Start

Utbildning

3D

Webb

Annat grafiskt

Film

Musik

Om mig

Kontakt
Utbildning

Jag har läst multimediaprogrammet, 120 poäng, på Karlstads universitet. Där har jag fått en fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap.

Jag har under utbildningen fått läsa kurser i bland annat:

-grafisk design
-människa- datorinteraktion
-metoder och arbetssätt för multimediautveckling
-informationsarkitektur
-narrativ och form
-projektledning
-systemutveckling
-medierätt
-databasteknik
-programmering


Jag har under den fria terminen inom utbildningen läst 20 poäng filmvetenskap.

Det senaste året har jag spenderat med att läsa 40 poäng 3D vid Karlstads universitet.

Jag har dessutom två sommarkurser på sammanlagt 10 poäng, Objektoriented programmering i Director MX med javascript.