www.sucraM.se
 
Start

Utbildning

3D

Webb

Annat grafiskt

Film

Musik

Om mig

Kontakt
Ny Vetenskap

Ny Vetenskap är en seriös, populärvetenskaplig, webbaserad tidsskrift som behandlar liknande ämnen som Cosmobladet. Ny Vetenskap är dock mer seriösa och inte lika senstationslystna som Cosmobladet.

Det här är logotypen som ska användas av tidningen. Man ska se på logotypen vad för slags tidning det är, så jag försökte att till viss grad följa de konventioner som finns och få den att likna logotyper hos andra tidningar inom samma genre, exempelvis Illustrerad vetenskap.

Den mörkblå färgen ska återspegla tidningens seriositet och trovärdighet. Atomen ska ge lite övertro-på-vetenskapen-känsla alá 50-tal.

Den röda färgen på atomen står för tidningens nytänkande och vilja att "slå hål på de myter och dogmer som lamslagit den vetenskapliga debatten i Sverige och internationellt, och därmed möjliggöra en, i ordets rätta bemärkelse, fri akademisk diskussion om vår verklighets sanna natur."

I det första nummret kommer man bland annat att kunna läsa om att solen består av flytande guld.

Den nedre av bilderna visar loggan som den ser ut när den är en del av webbtidningen.


 
Pogo
CD-omslag

Cosmobladet
Logotyp

Ny Vetenskap
Logotyp

Ny Vetenskap
Tidningsomslag

Värmland
stamningsförening

Logotyp

Nallens hemkokta Bailys
Etikett